Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća

ZATRAŽITE PONUDU

Projektovanje u geodeziji

Šta je geodezija?

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi mjerenjem i predstavljanjem Zemlje i posmatranje njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao što su:

 • pomjena polova,
 • plima i oseka i
 • gibanje zemljine kore.

Planovi i karte izrađuju se na osnovu podataka prikupljenih na terenu različitim geodetskim instrumentima i različitim metodama rada. Dobijeni podaci omogućavaju da svi objekti na površini zemlje, ispod nje kao i u vazduhu, koji čine sadržaj plana ili karte, zadrže svoj oblik i međusobni položaj.

Podjela geodezije

Geodezija se bavi stručnim i naučnim problemima, te se po svom karakteru dijeli na:

 • višu geodeziju i
 • nižu geodeziju.

Viša geodezija

Viša geodezija bavi se izučavanjem oblika i dimenzija Zemlje kao nebeskog tijela i uzimanjem u obzir zakrivljenosti zemljine površi prilikom izravnanja geodetskih mreža. U današnjem vijeku, čitave države prekrivene su geodetskim mrežama visoke tačnosti. Viša geodezija, koristeći satelite, treba da uspastavi vezu između geodetskih mreža raznih država, pa i kontinenata. Na taj način doći će se do jedinstvene svjetske geodetske mreže.

Niža geodezija

Niža geodezija, praktična geodezija, ima vrlo široku primjenu u praksi prilikom rješavanja različitih zadataka. Osnovni zadatak niže geodezije jeste premjer zemljišta na osnovu kojeg se dolazi do situacionih planova, odnosno planova koji pored horizontalne imaju i vertikalnu predstavu terena.

Situacioni planovi, numerički i ostali podaci premjera zemljišta koriste se u razne svrhe privredne i društvene djelatnosti: u građevinarstvu, hidrotehnici, urbanizmu, industriji, rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, finansijama i ekonomiji, statistici, u oblasti državne uprave i pravosuđa itd. Bogatstvo sadržaja geodetskih planova o prostoru i objektima na fizičkoj površini zemlje i ispod nje, pružaju razne, veoma korisne informacije, koje su od interesa za skoro sve djelatnosti.

Lako je zaključiti da se radovi iz oblasti niže geodezije nadovezuju na radove više geodezije, čiji podaci i računanja služe kao podloga za radove u nižoj geodeziji. Sva računanja i mjerenja pri kojima se vodi računa o zakrivljenosti zemljine površine, spadaju u domen niže geodezije.

Izrada projekata geodetskog snimanja

GEONOVA d.o.o. Banja Luka svojim klijentima pruža usluge izrade projekata u inženjersko-tehničke svrhe. Osnovna svrha ovog projekta je da obezbijedi tačno prenošenje predmetnog projekta u realni prostor i u realnom vremenu saglasno unaprijed zadatoj tačnosti i metodama obilježavanja.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612