Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća.

ZATRAŽITE PONUDU

Održavanje katastra komunalnih uređaja

GEONOVA d.o.o. Banja Luka svojim klijentima nudi uslugu održavanje katastra komunalnih uređaja kako bi se utvrdilo stvarno stanje na terenu. Naši geodetski stručnjaci uz savremenu opremu koju posjedujemo, pružiće Vam usluge iskolčenja podzemnih instalacija, snimanje podzemnih instalacija i preciznu izradu elaborata. Podaci iz katastra komunalnih uređaja koriste se u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i drugih radova.

Sve usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Šta je katastar komunalnih uređaja?

Katastra komunalnih uređaja ili po novom nazivu katastar vodova je zbirna tehnička evidencija o nadzemnim i podzemnim komunalnim uređajima.  Vodi se kao posebna evidencija, a izrađuje se po opštinama. Jedinstven katastar komunalnih uređaja može se voditi i za gradove sa više opština. Osnivanje i održavanje katastra vodova, ranije katastar komunalnih uređaja, u Republici Srpskoj je u nadležnosti Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Komunalni uređaji za koje postoji obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole su:

 1. vodovodna mreža,
 2. kanalizaciona mreža,
 3. elektroenergetska mreža i mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja,
 4.  telekomunikaciona mreža,
 5. gasovodna mreža,
 6. naftovodna mreža,
 7. sonovodna mreža i drenažna mreža,
 8. skloništa,
 9. tuneli,
 10. podzemni prolazi,
 11. podzemne garaže i svi drugi objekti koji se nalaze ispod površine zemlje.
Katastar komunalnih uređaja snimanje vodovodne mreže

Slika 1. Snimanje položajnih tačaka za katastar komunalnih uređaja vodovodne mreže

Prikupljanje podataka o postojećim komunalnim uređajima

Prije pristupanja snimanju, utvrđivanju mjernih i opisnih podataka o uređajima prikuplja se postojeća dokumentacija o izgrađenim komunalnim uređajima, kojim raspolažu korisnici; planovi i karte sa prikazanim komunalnim uređajima, elaborati originalnih terenskih snimanja, tehnički projekti, izvještaji, opisi važnih podataka o uređajima, skice snimanja pripadajućih uređaja i postrojenja i drugo.

Iskolčenje podzemnih instalacije

Svi pripremni radovi se izvode nakon dobijanja građevinske dozvole. Pripremni radovi uključuju geodetske radove, pripremu i čišćenje gradilišta. Prije početka građevinskih radova na terenu potrebno je izraditi geodetski elaborat iskolčenja podzemnih instalacija, a u kojem se navode grafički i pisani dokumenti koji opisuju iskolčenje podzemnih instalacija, način na koji su stabilizovane tačke iskolčenja na terenu sa popisom koordinata iskolčenja. Takođe se navode i tačke geodetske osnove kao i nacrt iskolčenja.

Snimanje vodovodne mreže

Slika 2. Snimanje položajnih tačaka za katastar vodova

Snimanje podzemnih instalacija sa izradom elaborata

Komunalni uređaji snimaju se numeričkom, fotogrametrijskom i metodom globalnog sistema pozicioniranja (GPS) po važećim propisima. U gusto izgrađenim dijelovima naselja, a unutar građevinskih blokova, u kojima ne postoji mreža geodetskih tačaka, snimanje komunalnih uređaja može se vršiti sa linija čije su krajnje tačke ivice objekata trajnog karaktera ili lučnim presjekom sa najmanje tri mjerenja čija dužina može da iznosi najviše 25 m. Odmjeranja se uzimaju od trajnih fiksnih i pravilno raspoređenih tačaka.

Osnovu za snimanje komunalnih uređaja čine: trigonometrijska, poligonometrijska, poligonska, linijska, GPS i nivelmanska mreža. Uređaji se snimaju po pravilu sa tačaka postojeće geodetske osnove za snimanje detalja. Ukoliko je mreža nepotpuna, djelimično ili potpuno uništena, snimanje se može izvršiti i sa operativnog poligona postavljenog u te svrhe.

Nosilac prava na vodu (komunalnom uređaju) je dužan da prijavi promjenu u roku od 15 dana od nastanka uz koju dostavlja i informacije o izvođaču poslova premjera. Izvođač geodetskih radova dostavlja elaborat premjera u roku od 30 dana od preuzimanja podataka. Nakon toga Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši pregled elaborata i ukoliko je snimanje izvršeno u skladu sa normativima, izdaje potvrdu o prijemu, provodi promjene u bazi podataka katastra vodova i dostavlja rješenje o provedenoj promjeni.

Snimanje komunalnih uređaja

Slika 3. Snimak podzemnih instalacija

Otkopavanje trasa podzemnih uređaja vrši korisnik. Otkopavanje trase podzemnog voda vrši se na cijeloj trasi ili djelimično na karakterističnim mjestima. Vod se otkopava na cijeloj trasi ukoliko tragač ne može da detektuje materijal od koga je napravljen vod.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612