Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća.

ZATRAŽITE PONUDU

O nama

Geonova d.o.o. Banja Luka je privredno društvo registrovano 2017. godine za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova. Glavno sjedište firme se nalazi u Banja Luci, na adresi Bulevar Novi Borik 15. Takođe, imamo naše poslovne jedinice u Tesliću, Gradišci i Trebinju i time smo omugućili dostupnost naših usluga i u tim opštinama i regijama. Klijentima pružamo usluge po najvišim standardima. Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javne ustanove na teritoriji Republike Srpske

Sve geodetske usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Sažnajte više
Snimanje objekata

Geodetske usluge

Izrada i odobrenje geodetskog elaborata uslov je za dobijanje građevinske dozvole, rješavanja imovinsko-pravnih poslova i upisa objekata u službene evidencije katastra i zemljišne knjige.

Održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta

– Cijepanje parcela,
– Uplanjenje objekata,
– Obnavljanje granica parcela,
– Geodetski snimci objekata,
– Geodetska vještačenja,
– Izrada tlocrta objekata i
– Digitalizacija geodetskih planova

Sažnajte više

Održavanje katastra komunalnih uređaja

– Iskolčenje podzemnih instalacije
– Snimanje podzemnih instalacija sa izradom elaborata

Sažnajte više

Poslovi aerofotogrametrijskog snimanja

– Izrada orto foto planova
– Izrada 3D modela terena

Sažnajte više

Poslovi inženjerske geodezije

– Iskolčavanje objekata visokogradnje i niskogradnje
– Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja sa izradom 3D modela terena
– Izrada poprečnih i podužnih profila terena
– Praćenje vertikalnosti objekata
– Praćenje slijeganja objekata
– Izrada geodetske mreže
– Izrada elaborata količina iskopa i nasipa

Sažnajte više

3D skeniranje objekata

Sažnajte više

Projektovanje u geodeziji

– Izrada projekata geodetskog snimanja

Sažnajte više

Poslovi stručnog savjetovanja i edukacije u oblasti geodezije

Sažnajte više
0
IZRAĐENIH ELABORATA
0
ZAVRŠENIH PROJEKATA
0
ZAPOSLENIH
0
GODINE

Naša oprema

GEONOVA d.o.o. Banja Luka raspolaže sa najsavremenijim instrumentima za određivanje položaja pojedinih tačaka u prostoru.

Totalna stanica Ruide R2

Totalna stanica Ruide R2

GPS Ruide R6

GPS Ruide R6

Nivelir Ruide AL32

Nivelir Ruide AL32

POGLEDAJTE

Zašto odabrati nas?

Naši saradnici

Potreban Vam je geodetski elaborat?

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612

  Naši klijenti

  Tokom višegodišnjeg rada i profesionalnim pristupom poslu stekli smo povjerenje klijenata čime smo postali prepoznatljivi na tržištu. Saradnja sa poznatim domaćim i inostranim kompanijama pokazala je da su geodetske usluge koje pružamo, koristeći najnovije i najmodernije tehnologije iz oblasti geodezije, osigurale visoko precizne rezultate i kvalitetan nivo usluge.