Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća

ZATRAŽITE PONUDU

Geodetske usluge

GEONOVA d.o.o. Banja Luka je privredno društvo registrovano 2017. godine za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova. U svom radu koristimo savremene instrumente kao i prateću opremu, hardvere i softvere, što nam mogućava profesionalan, brz i efikasan završetak velikog broja projekata.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontaktirati putem stranice Kontak. Telefonski broj sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385, a u poslovnoj jedinici u Tesliću je 065 016 186. Takođe nam možete pisati na naše službene e-mail adrese; Banja Luku [email protected] i Teslić [email protected].

Na sva Vaša pitanja ili sugestije odgovorićemo u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

Održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta

– Cijepanje parcela,
– Uplanjenje objekata,
– Obnavljanje granica parcela,
– Geodetski snimci objekata,
– Geodetska vještačenja,
– Izrada tlocrta objekata i
– Digitalizacija geodetskih planova

Sažnajte više

Održavanje katastra komunalnih uređaja

– Iskolčenje podzemnih instalacije
– Snimanje podzemnih instalacija sa izradom elaborata

Sažnajte više

Poslovi aerofotogrametrijskog snimanja

– Izrada orto foto planova
– Izrada 3D modela terena

Sažnajte više

Poslovi inženjerske geodezije

– Iskolčavanje objekata visokogradnje i niskogradnje
– Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja sa izradom 3D modela terena
– Izrada poprečnih i podužnih profila terena
– Praćenje vertikalnosti objekata
– Praćenje slijeganja objekata
– Izrada geodetske mreže
– Izrada elaborata količina iskopa i nasipa

Sažnajte više

3D skeniranje objekata

Sažnajte više

Projektovanje u geodeziji

– Izrada projekata geodetskog snimanja

Sažnajte više

Poslovi stručnog savjetovanja i edukacije u oblasti geodezije

Sažnajte više

Naši klijenti

Tokom višegodišnjeg rada i profesionalnim pristupom poslu stekli smo povjerenje klijenata čime smo postali prepoznatljivi na tržištu. Saradnja sa poznatim domaćim i inostranim kompanijama pokazala je da su geodetske usluge koje pružamo, koristeći najnovije i najmodernije tehnologije iz oblasti geodezije, osigurale visoko precizne rezultate i kvalitetan nivo usluge.