Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća

ZATRAŽITE PONUDU
Potpisan ugovor sa poslovnim partnerom China Gezhouba Group Company na izgradnji hidroelekrane Dabar

Potpisan ugovor sa poslovnim partnerom China Gezhouba Group Company na izgradnji hidroelekrane Dabar

3D snimanje

3D snimanje

3D snimanje

3D snimanje

Izgradnja solarnih elektrana-Prijedor

Izgradnja solarnih elektrana - Prijedor

Kontrola temelja

Kontrola temelja

Projekat izgardnje solarnih elektrana-Prijedor

Projekat izgardnje solarnih elektrana - Prijedor

Snimanje situacije radi sračunavanja kubatura zemljanih masa-Borik -Banja Luka

Snimanje situacije radi sračunavanja kubatura zemljanih masa - Borik - Banja Luka

Snimanje situacije

Snimanje situacije


Snimanje stanja za projektovanje-Banj Brdo-Banja Luka

Snimanje stanja za projektovanje -Banj Brdo - Banja Luka

Stanari

Stanari

3D snimanje faktičkog stanja-Banj Brdo-Banja Luka

3D snimanje faktičkog stanja - Banj Brdo - Banja Luka

Fotogrametrijsko snimanje krovova za potrebe projektovanja

Fotogrametrijsko snimanje krovova za potrebe projektovanja

Obilježavanje granica parcele-Nevesinje

Obilježavanje granica parcele - Nevesinje

Iskolčavanje položaja stubova u svrhu izrade solarne elektrane-Prnjavor

Iskolčavanje položaja stubova u svrhu izrade solarne elektrane - Prnjavor


3D snimanje

3D snimanje

Izrada 3D ortofoto snimka-Trebinje

Izrada 3D ortofoto snimka - Trebinje

Praćenje vertikalnosti dimnjaka-Termoelektrana Stanari

Praćenje vertikalnosti dimnjaka - EFT Stanari

Obilazak terena-HE Dabar Berkovići

Obilazak terena - HE Dabar Berkovići

Snimanje instalacija Nova Topola

Snimanje instalacija Nova Topola

Snimanje situacije terena Leotar-Trebinje

Snimanje situacije terena Leotar - Trebinje


Snimanje situacije-Etno selo Rogolji

Snimanje situacije - Etno selo Rogolji


Snimanje terena-Gornja Jurkovica

Snimanje terena - Gornja Jurkovica


Statika-Berkovići

Statika - Berkovići

Banj brdo-Banja Luka

Banj brdo - Banja Luka


Izrada ortofoto snimka-Zvornik

Izrada ortofoto snimka - Zvornik


Obilježavanje osovina betonskih stopa-Srbac

Obilježavanje osovina betonskih stopa - Srbac

Iskolčenje betonskih stopaza solarne elektrane-Brezičani

Iskolčenje betonskih stopaza solarne elektrane - Brezičani


3D snimanje

3D snimanje

Izrada situacionog plana-Ljubačevo

Izrada situacionog plana - Ljubačevo

Praćenje vertikalnosti dimnjaka-EFT Stanari

Praćenje vertikalnosti dimnjaka - EFT Stanari

Pripremni radovi-HE Dabar Berkovići

Pripremni radovi - HE Dabar Berkovići

Snimanje kubatura iskopa zemljanih masa-Srbac

Snimanje kubatura iskopa zemljanih masa - Srbac

Snimanje situacije za potrebe projektovanja-Opština Drinić

Snimanje situacije za potrebe projektovanja - Opština Drinić

Snimanje situacione podloge za potrebe projektovanja-Pavlovac-Banja Luka

Snimanje situacione podloge za potrebe projektovanja - Pavlovac - Banja Luka

Solarne elektrane-Prnjavor

Solarne elektrane - Prnjavor


Termoelektrana Stanari

Termoelektrana Stanari

Brezičani-izgradnja solarnih elektrana

Izgradnja solarnih elektrana - Brezičani


Manastir Dobrun

Manastir Dobrun


Praćenje vertikalnosti dimnjaka-TE Stanari

Praćenje vertikalnosti dimnjaka - TE Stanari