Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća.

ZATRAŽITE PONUDU

Legalizacija objekata

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon kojim jе omogućeno građanima da besplatno legalizuju individualne objekte izgrađene do kraja 2013. godine. Riječ je o Zakonu kojim se dopunjuje Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji je stupio na snagu polovinom 2018 .godine.

Kako bi se pristupilo izradi samog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata prethodile su inicijative 12 jedinica lokalne samouprave, koje su se odnosile upravo na poteškoće u primjeni Zakona iz 2018. godine. Kao referentna godina uzeta je 2013, kada je urađeno orto-foto snimanje cijele teritorije Republike Srpske.

U slučaju ovog Zakona izmjene i dopune predviđaju besplatnu legalizaciju za građane, što znači da se lokalne zajednice odriču svojih izvornih prihoda. Ovaj Zakon je stupio na snagu 29. septembra 2022. godine, a krajnji rok za podnošenje dokumentacije nije propisan Zakonom.

Procjenjuje se da je između 80.000 i 90.000 nelegalnih objekata u Srpskoj. Bitno je napomenuti da nije riječ o klasičnoj legalizaciji, te da ona podrazumijeva legalnost svih objekata koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine.

Cijepanje parcela projekat

Slika 1. Geodetski snimak objekta

Potrebna Dokumentacija

Što se tiče potrebne dokumentacije, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte, do 400m2 bruto površine, sa pratećim objektima, potrebno je adekvatno ispuniti Zahtjev za izdavanje rješenja sa kojim se utvrđuje legalnost objekta, te dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Pored izvoda iz javnih evidencija o nepokretnostima, tehničku dokumentaciju za izdavanje rješenja o legalnosti objekta čini Geodetski snimak objekta. Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.

Ko izrađuje geodetski snimak?

Geodetski snimak izrađuje ovlaštena geodetska organizacija. Brojevi telefona na koje se možete dodatno informisati i naručiti usluge geodetskog snimanja i prikupljanja potrebne dokumentacije su:

Putem poslovnih jedinica Geonova d.o.o. pokriva prostor cijele Reublike Srpske.

Cijepanje parcela projekat

Slika 2. Geodetski snimak objekta

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612