Vršimo geodetske usluge za pravna i fizička lica, kao i za javna preduzeća.

ZATRAŽITE PONUDU

Poslovi aerofotogrametrijskog snimanja

GEONOVA d.o.o Banja Luka svojim klijentima pruža usluge aerofotogrametrijskog snimanja manjih i većih površina. Aerofotogrametrijsko snimanje je metoda mjerenja i snimanja iz vazduha kamerom koja je fiksirana za letilicu. Aerofotogrametrijsko snimanje pogodno je za izradu digitalnog modela terena i za izradu digitalnih ortofoto planova.

Sve usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Šta je digitalni ortofoto plan?

Digitalni ortofoto plan je digitalna slika teritorije Republike Srpske u ortogonalnoj projekciji, dobijena iz digitalnog aerofotogrametrijskog snimka, satelitskog snimka ili snimka dobijenog ostalim metodama snimanja iz daljinske detekcije.

Izrada ortofoto plana

Ortofoto plan je dokument koji je sastavljen od jedne ili više ortofotografija jedinstvenog mjerenja sa nanesenom pravougaonom koordinatnom mrežom. Snimanje digitalnog ortofoto plana vrši se u razmjerama 1:2500 i 1:5000. Razmjera 1:2500 radi se za urbana područja Republike Srpske, a razmjera 1:5000 zcijeli prostor Republike Srpske. Podaci dobijeni ovim snimanjem koriste se za:

 • identifikaciju neuplanjenih nepokretnosti u cilju planiranja ažuriranja promjera i katastra nepokretnosti,
 • izradu karata,
 • prostorno planiranje,
 • praćenje nelegalne gradnje,
 • planiranje saobraćaja,
 • praćenje stanja šumskih kompleksa, poljoprivrednog zemljišta kao i drugih segmenata od značaja za čovjekovu okolinu.

Izrada 3D modela terena

Razvojom tehnologije 3D modeli postaju dostupni i lakši za rad nego što su to bili 2D i 2.5D modeli. Danas 3D modeli omogućavaju lakše snalaženje u prostoru i bolje sagledavanje samog prostora, a samim tim lakše i kvalitetnije planiranje pametnih gradova. Kada govorimo o 3D modelima, najčešće mislimo na:

 • digitalni model terena (DMT),
 • digitalni model reljefa (DMR),
 • digitalni model zgrada (DMZ) i
 • digitalni model površine (DMP).

Digitalni model terena (DMT) je numerička i matematička predstava terena dobijena korištenjem odgovarajućih visinskih i položajnih mjerenja, kompatibilnih u gustini i rasporedu sa terenom, tako da visina bilo koje tačke na obuhvaćenom terenu može automatski da se dobije interpolacijom uz odgovarajuću tačnost.

Digitalni model reljefa (DMR) predstavlja skup tačaka na površini zemlje čije su prostorne koordinate adekvatne za obradu na računaru. DMR podrazumijeva tačke koje su isključivo na terenu, bez vegetacije i građevina. On je skup položajnih i visinskih određenih tačaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju površinu zemljišta i iz njih izračunat matematički model te površine.

Digitalni model zgrada (DMZ) nastaje prikupljanjem podataka o izgrađenim objektima i najbolje se može opisati kao skup pojedinačnih 3D objekata koji nisu međusobno povezani.

Digitalni model površine (DMP) je kontinuirana površina koja se razlikuje od digitalnog modela reljefa (DMR) po tome što je u jednoj tački moguće pridružiti više od jedne visine, tj. moguće je prikazati okomite elemente na površini zemlje kao što su zgrade. Digitalni model površine nastaje spajanjem DMR-a i DMZ-a.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612