Geodetsko vještačenje

Geodetsko vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak za geodeziju, kao osoba koja raspolaže posebnim naučnim ili stručnim znanjem i iskustvom, primjenjuje naučna i stručna znanja, vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja.

Geodetsko vještačenje uključuje izlazak na teren, mjerenje, izradu nalaza i mišljenja pri utvrđivanju vlasništva nad nekretninama i zemljištem.

Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja.

Takođe se nalaz i mišljenje sudskog vještaka za geodeziju može izraditi na i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičkog lica.

Kada i zašto je potreban nalaz i mišljenje sudskog vještaka za geodeziju?

Nalaz i mišljenje sudskog vještaka za geodeziju potreban je kod rješavanja sporova vezanih za vlasništvo nad nekretninama, kod utvrđivanja vlasništva, te drugim pravnim stvarima vezanim za nekretnine.

Dužnosti vještaka geodetske struke

GEONOVA d.o.o. Banja Luka u svom kolektivu ima zaposlene vještake geodetske struke. Naši vještaci se pridržavaju rokova određenih odlukom kojom im je geodetsko vještačenje povjereno. Ukoliko vještak iz objektivnih razloga ne može završiti vještačenje u zadanom roku podnijeće sudu, najkasnije u roku od 8 dana prije isteka roka, u pisanoj formi izvještaj o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti završiti vještačenje, kratak prikaz rezultata do tada obavljenih radnji kao i navesti rok do kojega će obaviti vještačenje.

U složenijim vještačenjima, u kojima je određen duži rok za geodetsko vještačenje, vještak je dužan podnijeti sudu svakog mjeseca od dana kada mu je povjereno vještačenja kratak izvještaj o rezultatima do tada obavljenih radnji.

Sve usluge koje pružamo možete pogledati na našoj stranici Usluge.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, potreban Vam je savjet ili želite da zakažete konsultacije možete nas kontaktirati putem različitih komunikacijskih kanala. Kontatk telefon sjedišta firme u Banja Luci je 051 926 385. Takođe nam možete pisati na naš službeni e-mail [email protected] .

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata. Naš rad možete pratit putem naše Facebook stranice i Instagram stranice.

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Broj telefona

  Broj katastarske čestice

  Naziv katastarske opštine

  Adresa

  Naslov poruke

  Poruka

  Banja Luka

  Sjedište firme

  Bulevar Novi Borik br. 15

  78 000 Banja Luka

  051 926 385

  Teslić

  Poslovnica

  Aleksandra Rajkovića 20b

  74 270 Teslić

  065 016 186

  Gradiška

  Poslovnica

  Vidovdanska (zgrada Most, lokal 33/I)

  78 400 Gradiška

  066 767 739

  Trebinje

  Poslovnica

  Kralja Petra I Oslobodioca 55

  89 101 Trebinje

  065 686 612

  Naši klijenti

  Tokom višegodišnjeg rada i profesionalnim pristupom poslu stekli smo povjerenje klijenata čime smo postali prepoznatljivi na tržištu. Saradnja sa poznatim domaćim i inostranim kompanijama pokazala je da su geodetske usluge koje pružamo, koristeći najnovije i najmodernije tehnologije iz oblasti geodezije, osigurale visoko precizne rezultate i kvalitetan nivo usluge.